Om företaget

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är vi specialister på. Med uppföljningsbesök hjälper vi er att verkligen komma igång och se fördelarna med det systematiska arbetssättet! Det ger positiva effekter som minskad sjukfrånvaro och högre effektivitet bland de anställda.
Vi hjälper företagare och företag i alla storlekar med systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi har lång erfarenhet av att arbeta inom detta område. Vi har kunskap om de flesta branscher och håller oss uppdaterad kring förändrade lagar och vilka krav som Arbetsmiljöverket ställer i praktiken.

Detta ingår i vårt arbete

  • Besök av arbetsmiljökonsult för uppföljning av arbetet
  • Genomlysning av befintlig dokumentation och arbetsmiljöarbete
  • Skyddsrond/riskbedömning utförs
  • Vid behov uppföljande utbildning av skyddsombud eller ansvariga enligt uppgiftsfördelningen
  • Information till anställda
  • Fri telefonsupport
  • Webbverktyg ingår

Vi kan även åtaga oss arbete med inspektionsmeddelande. Detta innefattar riskbedömningar, handlingsplaner m.m. som uppfyller arbetsmiljöverkets ställda krav. Kontakter med arbetsmiljöverket och dokumentation ingår för att säkerställa arbetet.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå